Samospráva-Önkormányzat

Adresa úradu:
Obec Nána
Madáchova 32
943 60 Nána

Tel.: +421 36 759 7006 - ústredňa

Služobný mobil: +421 911 346 877

Starosta obce: Dezider Molnár, e-mail: starosta@obecnana.sk

Zástupca starostu: Vladimír Kartík 

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Alexander Bubus, Ing.
Zsolt Budai
Imrich Hopka
Ladislav Juhász
Vladimír Kartík
Michal Kuťka
Mária Lengyelfalusy
Aneta Žemberyová
Roland Žok 


Pracovníčky OcÚ:
Terézia POHORIOVÁ - administrácia, evidencia obyvateľstva, tel.:+421 36 759 7006 e-mail: sekretariat@obecnana.sk
Valéria  ANDRÁŠOVÁ - administrácia, dane, tel.: +421 36 7 510 680 e-mail: dane@obecnana.sk
Valéria KRUPICOVÁ - účtovníčka, tel.: +421 36 7 510 681 e-mail: ekonom@obecnana.sk

Hlavná kontrolórka obce: Mgr. Lívia Vörös

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 - 15:30

Stavebná agenda:
Spoločný stavebný úrad
Sv. Štefana č. 79, 4. posch.
943 01 Štúrovo
tel.: 036/75 11 649 
Ing. Brigita Krakovská
Ing. Judit Cibor

Komisie pri OZ:
Komisia finančná, rozvoja obce a cestovného ruchu:
Predseda: Ing A. Bubus
Členovia:  I. Hopka, M. Kuťka
Z radov občanov: 

Komisia kultúrna, športu a školstva:
Predseda:  Mária Lengyelfalusy
Členovia: Zs. Budai, A. Žemberyová, R. Žok
Z radov občanov:  Ervin Horváth, Agneša Horváthová


Školstvo:
Poverená riaditeľka základnej školy s VJM: PaedDr. Anita Szúnyogh
Učiteľky: Mgr. Ildikó Végh, Mgr. Krisztina Hanza Bán na MD

Náboženstvo: PaedDr. Angelika Ugriková
Anglický jazyk:  Mgr. Monika Dorna, Phd
Školský klub: Veronika Babiaková
Tel.: +421 36 759 7177
Člen Rady školy: Žok Roland

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským: 
Riaditeľka: Judit Szénási Učiteľky: Terézia Dancsová, Eva Kabóková, Aneta Halasi,

Špeciálny pedagóg: B.c. Erika Eppingerová Školníčka, upratovačka: Annamária Mácsai
Tel.: +421 36 759  7000
Člen Rady školy: Aneta Žemberyová
Školská jedáleň: vedúca Anna Batochová
Katarína Kosztolányiová,  Magdaléna Česnaková,
Tel.: +421 36 759 7176

Šport:
Telovýchovná jednota
Predseda: Tomáš Béreš 
Členovia výboru:
  Valéria Andrášová, Zsolt Budai, Szilárd Ecsek 
Tréner – futbal: Kristián Gál 

Stolný tenis, občianske združenie: predseda Dionýz Matuska, podpredsedovia Ferenc Simon, Ing Július Kamanca

info: www.pinecinfo.sk

 

KALENDÁR

Máj 2016
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
meniny má: Dušan

VYHĽADÁVANIE

Počasie na Slovensku: